iFly-regeling geopend: voordelig leren vliegen

Ook voor het vliegseizoen van 2018 heeft de ZHVC weer plek voor een aantal jonge vliegers die voor bijna de helft van het normale tarief kunnen leren vliegen!

Dus: wil jij heel voordelig kennismaken met zweefvliegen en zo ook je eerste stappen naar volwaardig piloot zetten? Meld je dan snel aan! Hieronder zie je wat je daarvoor moet doen.

voordelig leren vliegen met de Zuidhollandse Vliegclub

De regeling waarmee je aanspraak kunt maken op de korting, heet iFly en wordt door de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL en European Pilot Selection & Training (EPST) georganiseerd. De zweefvliegclubs verzorgen de een belangrijk deel van de (praktische) opleiding.

Deze iFly-regeling is bestemd voor jongens en meiden tussen de 14 t/m 19 jaar (peildatum is 1 maart 2018) die een HAVO- of VWO-opleiding volgen of hebben gevolgd, met ten minste Wiskunde en Natuurkunde in het vakkenpakket én die voldoen aan de medische voorwaarden voor de burgerluchtvaart. Er is in 2018 plek voor 35 jongeren.

En vol = vol!

De complete spelregels voor 2018 kun je via deze link downloaden.

Aanmelden kan direct via dit formulier. Kies bij zweefvliegclub in dit formulier voor Zuidhollandse Vliegclub (vliegt o.a. op Terlet bij Arnhem)

LET OP: er zijn twee inschrijftermijnen. De zogenaamde vroege voor-aanmelding (tussen begin september en 1 oktober 2017) en de reguliere aanmelding (na 1 oktober 2017 t/m 15 januari 2018). De vroege voor-aanmelding biedt geen garantie op deelname aan het iFly-programma voor 2018, maar wel bestaat de mogelijkheid dat je nog dit vliegseizoen een dagje kunt meekijken en -doen bij ons.

Altijd al willen vliegen? Piloot worden je droom? Wacht dan niet langer en meld je direct aan. Wellicht tot snel op het vliegveld!

Eerst Valkenburg. Nu ook Terlet? Waar kunnen we straks nog vliegen...

Het bestuur van de Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet heeft recent een persbericht uitgestuurd waarin sterk protest wordt aangetekend tegen de plannen die rond vliegveld Lelystad spelen. Een mogelijke aanpassing van de luchtruimstructuur heeft consequenties voor het vliegen op Terlet. Voor de ZHVC extra wrang: noodgedwongen reizen wij nu elke keer 3 uur per vliegdag naar het oosten omdat we op Valkenburg niet meer kunnen vliegen. En nu zouden we ook daar weer beperkt worden...

Het persbericht is hier te downloaden (PDF).

Foto's Jubilieumweekend 2016

Een verzameling foto's van het 70-jarige Jubileum van de ZHVC is online gezet. Het was een schitterend weekend waarin we na lange tijd weer eens op ons thuisveld Valkenburg mochten vliegen.

Je vindt de collectie hier op Flickr 


EHVB Vliegweekend 2016

Inspreektekst Katwijk UVV

De tekst die Robbert heeft ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk over de Unmanned Valley Valkenburg is hier te downloaden.

Ruimte voor 5000 woningen en een Unmanned Valley op Locatie Valkenburg

bron: https://www.katwijk.nl/nieuws/bericht/ruimte-voor-5000-woningen-en-een-unmanned-valley-op-locatie-valkenburg/

23 dec 2016

Groeimodel biedt kansen voor beide

Een kwalitatief hoogwaardige woonwijk in combinatie met het doorgroeien van een compact testcentrum voor drones naar een volwaardige testlocatie voor fixed-wing drones, een zogenaamde Unmanned Valley, dat wil het college van Katwijk. Wethouder Klaas Jan van der Bent: “We kunnen snel beginnen met het bouwen van de woningen en ruimte geven voor de groei van een Unmanned Valley. Een eerste verkenning van Katwijk heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn om beide te verenigen. Er is letterlijk ruimte voor zonder in te boeten aan het kwaliteitsniveau van en de diversiteit aan woningen”.

Woningbouw: snelle start

In de regio is een grote behoefte  aan nieuwe woningen. Daarom moeten op Locatie Valkenburg in de komende jaren 5000 woningen gebouwd worden. De bouw van de eerste woningen moet op korte termijn beginnen. Om ervoor te zorgen dat beide ontwikkelingen zo weinig mogelijk impact op elkaar hebben, moeten de quick wins in kaart worden gebracht om te bepalen waar de eerste woningen komen en waar de groei van broedplaats naar Unmanned Valley kan starten.

Wethouder Van der Bent: “Wanneer  je ervoor zorgt dat de eerste woningbouwlocatie  en de broedplaats weinig impact op elkaar hebben, kun je op een flexibele manier beide verenigen. Ook blijf  je de  flexibiliteit behouden om bij te sturen als dat nodig blijkt te zijn vanwege bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen in de wereld van drone technologie of de vraag naar woningen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk, op basis van de beschikbare kennis, uit te zoeken wat in de nabije toekomst de mogelijkheden zijn voor een optimale vereniging.”

Economische groei

Locatie Valkenburg is nu al een broedplaats van bedrijven die zich bezig houden met het testen van drones. De gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland willen bedrijven de gelegenheid geven om zich in deze broedplaats te vestigen en om verder te groeien naar een Unmanned Valley. “De ligging in de Randstad biedt toegang tot de vele kennisnetwerken in de directe omgeving. De vestiging van zo’n nieuwe high tech-sector levert rond de 2000 banen op en is daarmee van groot economisch belang voor de hele regio”, aldus wethouder Van der Bent.  

Wereldwijd groeit de rol van onbemande voertuigen zoals drones. De verwachting is dat deze groei snel zal gaan. De gebruiksmogelijkheden voor consumenten, de publieke sector, de zakelijke en de industriële markt zijn talrijk. Het ontbreekt in Nederland aan locaties voor het ontwikkelen  en vooral het testen van unmanned valley-technologie. Locatie Valkenburg is daar een unieke locatie voor.

Monitoren en evalueren

Gebruik maken van de genoemde flexibiliteit en het minimaliseren van de impact van beide ontwikkelingen biedt ook kansen voor het bijsturen op belangrijke waarden in het gebied als leefomgeving, natuur, recreatieve functies en het imago van de woonlocatie. Het is daarom belangrijk om de ontwikkeling vanaf de beginfase scherp te monitoren. Een periode van vijf jaar moet genoeg zijn om te kunnen bepalen of het testcentrum zich echt kan doorontwikkelen naar een Unmanned Valley:  een volwaardige testlocatie. Als blijkt dat dit niet kan zonder nadelige gevolgen voor wonen op de locatie en de directe omgeving, het niet mogelijk blijkt om vast te houden aan de kwaliteit en diversiteit zoals omschreven in het programma van het Masterplan, dan is de doorontwikkeling naar een Unmanned Valley niet haalbaar.  De nog niet gebruikte ruimte kan dan weer gebruikt worden om ruimte te bieden aan andere onderdelen van het programma of ontwikkelingen die dan spelen.

Vervolg

Er bestaat draagvlak bij de overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg over de  vervolgstappen  in de ontwikkeling van het gebied. Onbetwist is  de opgave van 5000 woningen waarbij diverse woonmilieus en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. In het eerste kwartaal van 2017 moet er een voorstel liggen waar op korte termijn  wordt begonnen met woningbouw en welke procedures daarvoor gevolgd moeten worden om een snelle start van de woningbouw mogelijk te maken. Besproken is dat er tegelijkertijd ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van een testcentrum voor drones, waarbij een landingsbaan niet wordt uitgesloten noch gegarandeerd. Onderzoek moet  duidelijkheid geven over de procedure die hiervoor nodig is en hoe Unmanned Valley de ruimte krijgt zonder dat dit ten koste gaat van woningbouw en leefbaarheid.

Anal