Met ingang van 25 mei 2018 moet de ZHVC als elke vereniging voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet komt in de plaats van de daarvoor geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderdeel van het voldoen aan deze AVG, is het informeren van onze leden over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij hebben daartoe een Privacyverklaring opgesteld waarin te lezen is hoe de ZHVC dit nu heeft geregeld. Deze verklaring is te downloaden via deze link.

Ook is er in de footer van de website (onderaan elke pagina) een link naar dit document opgenomen.

Op zaterdag 1 september 2018 organiseert de ZHVC een oud-ledendag op Terlet. Heb je de uitnodiging nog niet ontvangen of je anderszins nog niet aangemeld? Doe dat dan via dit formulier alsnog!

Van de hand van Alieke Hoogenboom en fotograaf Taco van der Eb verscheen op vrijdag 26-1-2018 een groot verhaal over de aanhoudend onzekere situatie van de ZHVC op Valkenburg (ZH).

Het artikel is hier als PDF opgenomen. 

Naar aanleiding van de inhoud van het artikel en de drone-plannen voor het voormalige marinevliegkamp (naast woningbouw), werd er ook een hilarische cartoon aan gewijd. Verticaal opstijgen en landen... Daar hadden wij als zweefvliegers zelf nog nooit aan gedacht.

 

Een verzameling foto's van het 70-jarige Jubileum van de ZHVC is online gezet. Het was een schitterend weekend waarin we na lange tijd weer eens op ons thuisveld Valkenburg mochten vliegen.

Je vindt de collectie hier op Flickr 


EHVB Vliegweekend 2016

De tekst die Robbert heeft ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk over de Unmanned Valley Valkenburg is hier te downloaden.

Subcategorieën