Met ingang van 25 mei 2018 moet de ZHVC als elke vereniging voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet komt in de plaats van de daarvoor geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderdeel van het voldoen aan deze AVG, is het informeren van onze leden over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij hebben daartoe een Privacyverklaring opgesteld waarin te lezen is hoe de ZHVC dit nu heeft geregeld. Deze verklaring is te downloaden via deze link.

Ook is er in de footer van de website (onderaan elke pagina) een link naar dit document opgenomen.