Het bestand met daarin de actuele ervaringseisen is op de website geplaatst (29-12-2015).

Er is (mede) naar aanleiding van een bestuursbesluit (zie ook nieuwsbrief September 2015) een Safety Briefing van de BGA over het monteren van camera's aan vliegtuigen geplaatst:

http://www.zhvc.nl/voor-leden/downloads/24-handleidingen

Bericht van Heijmans over aanscherping van het toegangsbeleid op Valkenburg.

Alle geregistreerde tokenhouders hebben toegang tot de locatie en de rondweg, dat blijft onveranderd. Vanaf vandaag zal de beveiliging de schuifpoort niet meer opendoen voor bezoekers en/of leveranciers (calamiteiten daarop uitgezonderd). Mochten bedrijven/personen toegang wensen tot de locatie en de rondweg die niet beschikken over een token en dus niet bij de Verenigingen zijn geregistreerd, dan kan dit alleen indien zij zijn aangemeld bij de beveiliging èn fysiek worden begeleid door een geregistreerde tokenhouder.

Uiteraard blijft de regel ongewijzigd dat eenieder binnen de gele lijnen dient te blijven op de rondweg.

Gezien het feit dat het waarborgen van de veiligheid op de locatie voor ons en onze opdrachtgever voorop staat, zien wij ons helaas genoodzaakt deze strikte regels te hanteren. Wij verzoeken jullie de leden van jullie Verenigingen omtrent de aanscherping van de toegangsregels te informeren en te monitoren dat naleving hiervan plaatsvindt.

Aan de informatie over het vliegen op Terlet, is een nieuw artikel toegevoegd met als titel "Valse FLARM-waarschuwing bij sleep achter Husky op Terlet".

Via deze link kun je een actuele en duidelijke samenvatting lezen en downloaden over het correcte gebruik van transponders.

Subcategorieën