Beste bezoeker,

Wij hebben deze cookie- en privacyverklaring opgesteld omdat dit moet ingevolge EU-wetgeving. Maar ook om uit te leggen hoe we met jouw gegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we je goed informeren over ons cookie- en privacybeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via: contact@zhvc.nl

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van lidmaatschap

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van jouw lidmaatschap van onze vereniging en daaruit voortvloeiende activiteiten. Daarvoor verwerken we jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres plus de gegevens die je bij aanmelding als lid verstrekt op het inschrijfformulier.
Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor onze ledenadministratie, het uitvoeren van de zweefvliegopleiding en/of in het kader van de regelgeving waartoe de Wet ons verplicht. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze taken als vereniging jegens de leden goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens (meer) zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies geplaatst op jouw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop graag onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Contact- of aanmeldformulier

Met onze contact- of aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of aanmelden als lid van de ZHVC.

Hiervoor gebruiken wij maximaal de gegevens die onder “Uitvoering van lidmaatschap” zijn benoemd. In geval van een vraag via het contactformulier, gebruiken wij alleen jouw naam en e-mailadres. Je telefoonnummer gebruiken wij alleen als je aangeeft telefonisch benaderd te willen worden.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Na beëindiging van je lidmaatschap houden we jouw gegevens in ons bestand om periodiek in contact te kunnen treden met onze oud-leden. Denk aan uitnodigingen voor speciale clubevenementen. Als je dit niet wilt, kun je dat aangeven bij de beëindiging van je lidmaatschap. Wij bewaren dan alleen de gegevens waartoe de wet ons verplicht.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

De ZHVC deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

  • je hier zelf toestemming voor geeft;
  • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

  • cookie-leveranciers (momenteel alleen Google t.b.v. kijk- en klikgedrag op deze website);
  • IT-leveranciers en -dienstverleners (door het gebruik van boekhoud- en ledenadministratiesoftware);
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) (omdat de ZHVC als erkende opleidingsorganisatie de aan die opleiding en brevettering verbonden gegevens deelt met deze koepelorganisatie).

Veranderingen

Deze cookie- en privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookie- en privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookie-en privacyverklaring te raadplegen.

Door de site te te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten